Dni Muzyki Polskiej 2018
ALBANIA • BOŚNIA I HERCEGOWINA • BUŁGARIA • CHORWACJA • CZARNOGÓRA
CZECHY • GRECJA • MACEDONIA • RUMUNIA • SERBIA • SŁOWACJA • WĘGRY

Organizator

piano-classicPomysłodawcą i organizatorem projektu Dni Muzyki Polskiej jest Stowarzyszenie Artystyczne PianoClassic. To prężnie działająca od sześciu lat organizacja, której ideą jest połączenie wiedzy, doświadczenia oraz pasji w celu stworzenia imprez artystycznych na najwyższym, profesjonalnym poziomie. Główny obszar działalności Stowarzyszenia to propagowanie w kraju i zagranicą muzyki klasycznej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki fortepianowej. Prezesem Stowarzyszenia oraz Dyrektorem artystycznym Projektu jest czynny pianista polski Marian Sobula, laureat wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych, stypendysta m.in.: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji Kultury Polskiej, w świecie muzycznym postrzegany jako ‚jeden z najbardziej obiecujących artystów młodego pokolenia’. Przewodniczącym Rady Programowej prof. Andrzej Pikul, wybitny polski pedagog, pianista i juror międzynarodowych konkursów pianistycznych, kierownik Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie.

PianoClassic nie posiada stałego finansowania ani dofinansowania, działa z pozyskanych środków na realizację poszczególnych projektów. W sześcioletniej historii krajowego strategicznego projektu (Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego Królewskiego Miasta Krakowa) współpracowało z takimi podmiotami jak: Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski, Małopolski Urząd Wojewódzki, Miasto Kraków, Instytut Muzyki i Tańca, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Tauron Polska Energia S.A., PolimexMostostal S.A., Fundacja Orange, PERN, MARR, EC Kraków, Energokrak, YAMAHA, Włoski Instytut Kultury, Ambasada Czarnogóry w RP, Instytut Francuski, Czeskie Centrum, Rumuński Instytut Kultury, Akademia Muzyczna w Krakowie.

Od 2012 równie ważne jak działania krajowe są dla Stowarzyszenia aktywności mające na celu promocję polskiej kultury zagranicą. Stowarzyszenie poprzez swój Zarząd i członków oraz sympatyków – artystów polskich światowego formatu posiada bogatą sieć kontaktów wspierającą podejmowanie tego typu inicjatyw w różnych częściach świata. Organizacja cały czas pracuje nad wzmacnianiem i rozwijaniem tej sieci. W realizacji projektów zagranicznych wsparcia Stowarzyszeniu udzieliły takie podmioty jak: MSZ (Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej), Województwo Małopolskie, dyplomacja polska za granicą i instytuty kultury polskiej, organizacje polonijne, towarzystwa chopinowskie, uczelnie muzyczne (Australian National University, Sydney Music Conservatory, University of Haifa, JAMD i wiele innych).

www.pianoclassic.pl